پرداخت شما با موفقیت انجام شد . به زودی با شما تماس میگیریم  و سفارش شما  به زودی ارسال میگردد ، با تشکر .