نماد های اخذ شده ما !

Enamad Logo

Enamad Logo

برخی از مدارک من !

Microsoft_Certified_Specialist_MOS

مدرک مایکروسافت

طراحی سایت با CSS3 سطح حرفه ای
MOS

Mikrotik_Certified_MTCNA

مدرک میکروتیک

روتر های میکروتیک سطح حرفه ای
MTCNA

Cisco_Certified_CCNA

مدرک سیسکو

روتر و سویچ های سیسکو سطح حرفه ای
CCNA

Microsoft_Certified_IT_Professional_MCITP

مدرک مایکروسافت

فناوری اطلاعات سطح حرفه ای
MCITP

برای سوالات بیشتر یک پیام ارسال کنید